Version in Serbian only.

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

"Сл.гласник", бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

 

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 10.09.2019. године објављује акт бр.072-04-1194/2018-07 oд 06.09.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ 072-04-1194/2018-07

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 27.8..2019. године објављује Решење бр. 071-01-3759/2018-03 oд 12.7.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-3759/2018-03

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 12.8..2019. године објављује Решење бр. 071-01-2049/2018-03 oд 17.7.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-2049/2018-03

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 7.8..2019. године објављује Акт бр. 071-06-4064/2019-03 oд 22.7.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ:;071-06-4064/2019-03

Page 1 of 2
Meet the Commissioner

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности на дан 31.8.2019. У ПРОЦЕДУРИ: 3.426   ОБРАЂЕНО: 80.683

Read more...
Open Data Portal