Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 06.11.2020. године објављује Решење бр..071-01-3697/2018-03 oд 30.12.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-3697/2018-03

Датум архивираса 8.12.2020. године

 Портал отворених података

Monthly Statistical Report

in the field of Access to

Information and Personal

Data Protection

28.2.2021.

PENDING: 3.405

DONE: 97.105

Read more...