Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 27.12.2019. године објављује Решење бр.071-01-3103/2018-03 oд 6.12.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-3103-2018-03

Датум архивирања 28.1.2020. године

Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection 31.1.2020. PENDING: 3.919 DONE: 87.612

Read more...
 Портал отворених података