Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 27.12.2019. године објављује Закључак бр.071-01-3944/2018-03 oд 27.11.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-3944/2018-03

Датум архивирања 28.1.2020. године

Monthly Statistical Report

in the field of Access to Information

and Personal Data Protection

31.8.2020.

PENDING: 3.232

DONE: 93.288

Read more...
 Портал отворених података