Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 12.6.2020. године објављује Решење бр.071-01-3511/2018-03 oд 12.5.2020. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-3511/2018-03

Датум архивирања 10.8.2020. године

Monthly Statistical Report

in the field of Access to Information

and Personal Data Protection

30.11.2020.

PENDING: 3.115

DONE: 95.482

Read more...
 Портал отворених података