Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 3.7.2020. године објављује Закључак бр.071-01-3822/2018-03 oд 9.6.2020. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ; 071-01-3822/2018-03

Monthly Statistical Report

in the field of Access to Information

and Personal Data Protection

31.7.2020.

PENDING: 3.325

DONE: 92.513

Read more...
 Портал отворених података