Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 14. 7. 2020. године објављује Закључак бр..071-01-4286/2018-03 oд 12.5.2020. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-4286/2018-03

Датум архивирања 15.10.2020. године

Monthly Statistical Report
in the field of Access to Information
and Personal Data Protection

30.9.2020.

PENDING: 3.320

DONE: 93.804

Read more...
 Портал отворених података