Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 28.8.2020. године објављује Акт бр.071-06-2259/2020-03 oд 14.8.2020. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-06-2259/2020-03

Датум архивирања 15.10.2020. године

Monthly Statistical Report
in the field of Access to Information
and Personal Data Protection

30.9.2020.

PENDING: 3.320

DONE: 93.804

Read more...
 Портал отворених података