Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 31.8.2020. године објављује Решење бр..071-01-3037/2018-03 oд 26.6.2020. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-3037/2018-03

Датум архивирања 15.10.2020. године

Monthly Statistical Report
in the field of Access to Information
and Personal Data Protection

30.9.2020.

PENDING: 3.320

DONE: 93.804

Read more...
 Портал отворених података