Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 06.11.2020. године објављује Решење бр..071-01-3697/2018-03 oд 30.12.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-3697/2018-03

Датум архивираса 8.12.2020. године

Monthly Statistical Report

in the field of Access to Information

and Personal Data Protection

30.12.2020.

PENDING: 2.994

DONE: 96.249

 

Read more...
 Портал отворених података