COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION
PRESS RELEASES

Усвојена прва обавезујућа пословна правила у Републици Србији

Tuesday, 31. August 2021. 09:33

У складу са овлашћењем из ;Закона о заштити података о личности, Повереник је решењем од 23.08.2021. године усвојио захтев привредног друштва „ERNST & YOUNG“ д.о.о. Београд-Нови Београд и одобрио прва обавезујућа пословна правила- Политика за руковаоце од 01.08.2021. године. Захтев привредног друштва „ERNST & YOUNG“ д.о.о. Београд-Нови Београд је уједно био и први захтев за одобрење обавезујућих пословних правила које...

Read more...


NEWS

LA PRAIRIE GROUP AG именовала представника за Републику Србију у складу са Законом о заштити података о личнос…

Thursday, 23. September 2021. 13:26

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је 23.09.2021. године писмену одлуку La Prairie Group AG, са седиштем у Швајцарској, којом ово привредно друштво именује свог представника за Републику Србију, у складу са Законом о заштити података о личности. Представник овог привредног друштва за Републику Србију је адвокатска канцеларија Karanović & Partners, са седиштем у улици...

Read more...


Monthly Statistical Report

in the field of Access to Information

and Personal Data Protection

31.8.2021.

PENDING: 3.293

DONE: 103.943

Read more...