COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION

COVID-19 и заштита података о личности

Заштита података о личности у време пандемије COVID-19

понедељак,9 март 2020 09:07

Повереник упозорава медије да не објављују податке о личности оболелих од корона вируса

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности апелује на средства јавног информисања да се уздрже од објављивања података о лицима која су инфицирана корона вирусом.

У последњих неколико дана учестале су сензационалистичке вести о држављанима Републике Србије који су заражени, при чему се објављују информације о тим лицима које њихов идентитет чине одређеним или одредивим.

Поред чињенице да је овакво објављивање података директно супротно Закону о јавном информисању и медијима, Повереник напомиње да су подаци о здравственом стању посебна врста података о личности, чија обрада је веома рестриктивна.

Објављивањем таквих информација овим грађанима, поред нарушеног здравља, угрожава се приватност и достојанство.

https://bit.ly/2yDxnnn

Version in Serbian only.

Након укидања ванредног стања 7. маја 2020. године, проглашеног због епидемије Ковида-19, повећан је број жалби изјављених Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, због недобијања информација у вези са епидемијом Ковида-19 (тражене информације се углавном односе на број оболелих и преминулих, као и; на опремљеност заштитном опремом и средствима за лечење). До 7. маја је изјављено 10 жалби, а од тада 43 жалбе. Највећи број жалби је изјављен против органа јавне власти на локалном нивоу.

Version in Serbian only.

Апликацијe за праћење контаката лица која су позитивна на COVID19 постају пракса у великом броју држава и поред техничких мањкавости и угрожавања приватности. Европска комисија упозорава да је: „од посебне важности компатибилност апликације на европском нивоу“, али за сада без дефинисаног правног оквира. Постојећи Европски систем за рано упозоравање и реакцију (EWRS) омогућава класичну размену података између здравствених установа појединих држава ЕУ чланица.

https://bit.ly/3fbnBZz

Version in Serbian only.

Како је пандемија COVID19 утицала на приватност и заштиту података о личности, у неколико текстова Новосадске новинарске школе о анализи мера уведених за време ванредног стања, о медијској искључености маргинализованих група, о зачараном кругу опасних дезинформација и др. https://bit.ly/2M7c3Ko 

Version in Serbian only.

Препознајући COVID19 као глобални изазов, Global Privacy Assembly (GPA) је основала Радну групу COVID19 с циљем да прати примену мера заштите јавног здравља које се спроводе широм света током пандемије COVID19 и разматра да ли те мере и колико отежавају или онемогућавају поштовање заштите података о личности грађана и њихове приватности.

Учешће у овој радној групи је узело више од 30 организација из свих глобалних региона, како би свеобухватно истражили предметну проблематику и изнашли реални баланс између подршке спровођењу потребних мера која су функцији борбе против пандемије и поштовања заштите података о личности грађана и њихове приватности.

GPA је на своjoj интернет страници креирала посебну секцију са вестима из области заштите података о личности у време трајања пандемије COVID19, под називом GPA COVID-19 Response Repository ;Циљ успостављања ове секције је не само континуирано информисање о овој материји, него и размена знања, презентација студија случаја, давање смерница и алата за рад и поступање, као и пружање друге подршке члановима GPA.

Више детаља можете наћи на https://globalprivacyassembly.org/global-privacy-assembly-launches-covid-19-taskforce/  

More Articles ...

Monthly Statistical Report
in the field of Access 
to Information
and Personal Data Protection

31.12.2021.
PENDING: 3.118
DONE: 108.330

Read more...