Version in Serbian only.

Европски одбор за заштиту података је издао саопштење у коме наводи да „правила Уредбе не ометају спровођење мера за сузбијање пандемије“. Посебно се наглашава примена мера заштите података и обезбеђење законитости обраде личних података. Послодавци и здравство имају могућност да законито прикупљају податке и без пристанка лица на које се они односе, када је то у јавном интересу, односно кадасе врши у интересу заштите здравља (чл. 6. и 9. Уредбе).

https://bit.ly/3468Oet

Monthly Statistical Report

in the field of Access to Information

and Personal Data Protection

30.12.2020.

PENDING: 2.994

DONE: 96.249

 

Read more...
 Портал отворених података