Version in Serbian only.

У последњих неколико дана учестала су обраћања родитеља школске деце Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, којима родитељи указују на то да просветни радници путем савремених електронских средстава комуникације (вајбер и фејсбук групе, имејлови и слично) захтевају доставу обавештења о здравственом стању ученика и њихових чланова породице, правдајући то захтевом школских управа и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Повереник овим путем апелује на школе и просветне раднике да, посебно приликом употребе оваквих средстава комуникације, воде рачуна о допуштености обраде података о здравственом стању, те о мерама заштите истих података, како исти не би били доступни лицима која нису овлашћена да располажу овим подацима.

https://bit.ly/3e4j4Zp

Monthly Statistical Report

in the field of Access to Information

and Personal Data Protection

30.12.2020.

PENDING: 2.994

DONE: 96.249

 

Read more...
 Портал отворених података