Version in Serbian only.

Црна Гора: Борба против COVID-19 захтева несистемску обраду личних података од стране надлежних служби које имају легитиман правни основ да у циљу заштите јавног здравља, уз примену специфичних мера заштите, прикупљају и користе личне податке ради смањења ризика обољевања од коронавируса

Саопштење, односно препоруку надлежним оргнима, медијима, грађанима и јавности, врло сличног садржаја саопштењу хрватског АЗОП, објављује Агенција за заштиту личних података и слободан приступ информацијама Црне Горе. У нешто сведенијој форми, понављају закључак хрватских колега, уз додатак да ће Агенција пратити новонасталу ситуацију и благовремено указати на евентуалне злоупотребе.

Прочитајте саопштење Агенције.

Monthly Statistical Report

in the field of Access to Information

and Personal Data Protection

30.12.2020.

PENDING: 2.994

DONE: 96.249

 

Read more...
 Портал отворених података