Version in Serbian only.

Национално координационо тело за заразне болести почело је 21.3.2020. да објављује имена и адреса лица којима су издата решења о обавезној самоизолацији у трајању од 14 дана, у циљу заштите јавног здравља, а након претходно прибављеног мишљења Агенције. У мишљењу се Агенција позвала на одредбе члана 8. Европке конвенције о људским правима, чланова 9. и 10. Закона о заштити података о личности, те чл. 6. Закона о здравственој заштити, чл. 18.Законао заштити становништва од зразних болести и члановима 6. и 48. Закона о збиркама података у области здравства. Имајући у виду наведене одредбе закона, Савет Агенције сматра да:

„Борба против корона вируса захтијева несистемску (ад хоц) обраду личних података од стране надлежних служби које имају легитиман правни основ да у циљу заштите јавног здравља, уз примјену специфичних мјера заштите, прикупљају и користе личне податке ради смањења ризика обољевања од коронавируса.

………..

Недвосмислено је да обрада личних података треба бити осмишљена тако да буде у служби човјечанства, како каже и Општа уредба о заштити личних података ЕУ. Право на заштиту личних података није апсолутно право, оно се мора разматрати у вези с његовом функцијом у друштву, те треба бити уједначено с другим темељним правима, у складу с начелом пропорционалности. У том контексту потребно је истаћи како би обрада личних података о здрављу требала бити нужна и пропорционална, а лични подаци примјерени, релевантни и ограничени на оно што је нужно у односу на сврхе у које се обрађују. “

Текст мишљења Агенције.

Индиректно с тим у вези, Влада ЦГ саопштава: „Апсолутна је неистинита тврдња објављена у Вијестима да је Влада Црне Горе у било којем тренутку објавила списак лица у самоизолацији са матичним бројевима грађана. Служба за односе с јавношћу Владе никада није ни била у посједу таквог списка, саопштено је на Тwиттер профилу Владе.“ (Дан, 23.03.2020).

Невладине организације критикују објављивање имена и адреса лица којима су издата решења о обавезној самоизолацији, сматрајући да је овим чином угрожена њихова приватност (нпр. Акција за људска права, Грађанска алијанса).

 Портал отворених података

Monthly Statistical Report
in the field of Access to Information
and Personal Data Protection

31.3.2021.
PENDING  3.394
DONE 99.220

Read more...