Version in Serbian only.

Међународни институт за штампу (International Press Institute) послао је отворено писмо европским лидерима где се указује на неопходност да се заштити слободан проток информација ради борбе против COVID-19. Они истичу да мере које државе спроводе у борби против пандемије, у виду ограничења у приступу медија у владином планирању и спровођењу активности, морају бити „неопходне, сразмерне, строго временски ограничене и подложне редовном надзору“. Даље истичу да је слободан проток независних вести од суштинског значаја за информисање јавности о мерама у борби против COVID-19, као и за одржавање јавног надзора и расправе о адекватности тих мера.

https://bit.ly/3bMCmR5

 Портал отворених података

Monthly Statistical Report
in the field of Access to Information
and Personal Data Protection

31.3.2021.
PENDING  3.394
DONE 99.220

Read more...