Version in Serbian only.

У Саопштењу се истиче да због примене одређених мера за време пандемије COVID-19, државе морају да обрате пажњу на то колико те мере представљају претњу по демократију, владавину права и поштовање људских права, укључујући и права на приватност и заштиту података о личности. Посебно се указује на неколико тачака на које је потребно обратити посебну пажњу: обрада података у вези са здрављем становништва, обрада података великих размера, обрада података од стране послодаваца, обрада података у образовним системима и обрада мобилних;података. За наведене врсте обраде података писци саопштења нуде одговарајуће смернице за њихову обраду.

https://bit.ly/2UXM8sB

 Портал отворених података

Monthly Statistical Report
in the field of Access to Information
and Personal Data Protection

31.3.2021.
PENDING  3.394
DONE 99.220

Read more...