Version in Serbian only.

Више од 100 цивилних организација за људска права покренуле су иницијативу: државе које користе дигиталне технологије за надзор становништва ради борбе против COVID-19, морају поштовати људска права. У писму се позивају владе да не примењују дигитални надзор уколико нису испуњени следећи услови:

  1. Мере надзора које се спроводе морају бити законите, сразмерне и неопходне.
  2. Овлашћења за надзор морају бити временски ограничена до истека пандемије.
  3. Државе морају да обезбеде да се подаци прикупљају једино у сврху сузбијања пандемије, а не да се користе и за друге, комерцијалне сврхе.
  4. Владе морају да обезбеде да се прикупљени подаци анонимизују, те да руковаоци доставе доказе о анонимизацији тих података.
  5. Приликом употребе напредне дигиталне технологије треба имати у виду могуће ризике од дискриминације и кршења људских права маргинализованих друштвених група, чије потребе могу бити погрешно представљене у добијеним скуповима података.
  6. Евентуалне размене података између влада и трећих субјеката морају бити засноване на закону и уз примену одговарајућих заштитних мера.
  7. Праћење субјеката не сме да буде у домену сектора безбедности и обавештајних служби и мора бити под надзором независног тела. Појединци имају право на информацију о подацима који се о њима обрађују, као и на ефективно обештећење.
  8. Мере као одговор на пандемију које подразумевају и обраду личних података морају бити инклузивне, и да омогуће свим релевантним актерима да узму учешћа, посебно стручњацима из јавног здравственог сектора и из маргинализованих група.

https://bit.ly/3440Nql

 Портал отворених података

Monthly Statistical Report
in the field of Access to Information
and Personal Data Protection

31.3.2021.
PENDING  3.394
DONE 99.220

Read more...