Version in Serbian only.

Од почетка увођења наставе на даљину поједини наставници задају ђацима домаће задатке тако што од њих траже да сниме видео записе на којима се виде како изводе вежбе из разних школских предмета, и да им те снимке шаљу на мејл или Вибер. Министарство просвете упозорило је школе да су обавезне да воде рачуна о заштити ученика од дигиталног насиља. "Наставници не би требало да траже од ученика да им шаљу видео записе/фотографије у којима се деца виде да би се спречила свака врста злоупотребе деце у виртуелном простору. Никада не можемо бити сигурни у то да је електронска пошта наставника заштићена од "упада", а затим и од злоупотребе", наводи се у допису Министарства просвете упућеном школама. У Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личност указују за Данас да прикупљање видео снимака на којима се деца виде представља обраду података који нису примерени, битни и ограничени на оно што је неопходно у односу на сврху обраде. У том смислу, школа мора предузети све адекватне организационе, техничке и кадровске мере заштите података којима располаже, како не би дошло до неовлашћеног приступа тим подацима. У редовним околностима, увођење таквог начина извођења наставе у образовно-васпитним установама би подразумевало детаљну правну регулацију, али имајући у виду чињеницу ванредног стања које је у току, садржину одлуке о обустави наставе у образовним установама, те отежан рад просветних радника у задатим условима, Повереник сматра да иста обрада јесте неопходна, уз предузимање свих расположивих мера безбедности података. Прикупљање контакт података (бројеви телефона, и-мејл адресе), у том смислу, може представљати неопходну обраду података о личности, у сврху несметаног одвијања наставе на даљину.

https://www.danas.rs/drustvo/nastavnici-da-ne-traze-video-snimke-djaka/

 Портал отворених података

Monthly Statistical Report
in the field of Access to Information
and Personal Data Protection

31.3.2021.
PENDING  3.394
DONE 99.220

Read more...