COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION

Version in Serbian only.

Закон о заштити података о личности - ЗЗПЛ („Службени гласник РС“, бр. 87/18) почео је да се примењује 22. августа 2019.

Због бројних новина које овај закон уводи у правни поредак Србије, као и комплексности укупне материје, али и правних нејасноћа које садржи и недовољне спремности појединих институција да у свему поступају у складу са ЗЗПЛ, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности (Повереник) сматра да постоји евидентна потреба да се руковаоци и обрађивачи података о личности што боље и што пре у потпуности оспособе за његову примену.

Повереник је на основу ЗЗПЛ једини овлашћен да прати и обезбеђује примену овог закона, а посебно да се стара о подизању свести о ризицима, правилима, мерама заштите и правима у вези са обрадом, као и да се стара о подизању свести руковаоца и обрађивача у вези са њиховим обавезама прописаним ЗЗПЛ. Осим тога, Повереник је, на основу самог ЗЗПЛ, овлашћен да о овим и сродним питањима из области заштите података о личности спроводи одговарајуће обуке.

У том циљу Повереник, у договору са непосредним организаторима, реализује обуке за представнике руковаоца и обрађивача, пре свега за лица која су већ одређена за заштиту података о личности или за она која ће тек бити одређена, како би ова лица стекла нова и доградила постојећа знања о праву на заштиту података о личности и како би се ближе упознала са обавезама које, у складу са ЗЗПЛ, имају руковаоци и обрађивачи података о личности.

Ове обуке држе представници Повереника и за то не примају финансијску накнаду.

Повереник позива руковаоце и обрађиваче који желе да непосредно организују обуке које би реализовао Повереник, да се у том смислу благовремено обрате Поверенику ради договора о времену и месту одржавања обуке, о учесницима обуке, као и о другим детаљима.

Календар одржаних обука у 2020.

Календар одржаних обука у 2021.

Календар одржаних обука у 2022.

Календар одржаних обука у 2023.     

Календар одржаних обука у 2024.