Version in Serbian only.

У складу са чланом 33. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр РС 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) од 23.12.2018. дужности Повереника, у случају истека мандата, обавља заменица повереника Станојла Мандић:

Stanojla
Рођена 1956. године.

Дипломирани правник са положеним правосудним испитом.

Била је секретар Министарства за државну управу и локалну самоуправу, секретар Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, помоћник секретара Одбора за привредни систем у ПКЈ, председник и члан Комисије за полагање стручног испита за рад у државним органима и испитивач за предмет Управни поступак, члан Комисије Владе РС за избор арбитара и миритеља као и других повремених радних тела Владе, руководила je Радном групом за равноправност полова, обављала другостепене управне и нормативне послове у републичким органима управе и градској управи града Београда.

Учествовала је у реализацији више пројеката, семинара и обука у вези са остваривањем људских права и реформом државне управе, као и у изради неколико закона и подзаконских аката.

Од 1. Јула 2005. је именована за секретара Службе Повереника за информације од јавног значаја.

Народна скупштина Републике Србије је 4.априла 2006. изабрала за заменицу Повереника за информације од јавног значаја. Поново је изабрана за заменицу Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у Републици Србији 08. априла 2013. године.

 

Повереник у периоду од 2004-2018: Родољуб Шабић

Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection 28.6.2019. PENDING: 3.542 DONE: 79.002

Read more...
Open Data Portal