Version in Serbian only.

Pol.sindikat Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић, примио је признање за изузетан допринос у развоју и очувању демократског поретка и владавине права у Републици Србији.

Признање поверенику је додељено од стране Удружених синдиката Србије "Слога" - Синдикат полиције "Слога".

Поверенику су признање - захвалницу уручили представници Синдиката полиције "Слога".


Meet the Commissioner

Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection 28.02.2019. PENDING: 4.543 DONE: 74.961

Read more...
Open Data Portal