Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Родољуб Шабић примио је Нору Хаиринен, шефицу политичког сектора Делегације ЕУ у Србији и задржао се са њом у дужем разговору.

Предмет разговара била су људска права и њихова заштита у Србији, а посебно право на слободан приступ информацијама и право на заштиту података о личности. У том контексту разговарано је о најављеним изменама Закона о слободном приступу информацијама и о недавно усвојеном Закону о заштити података о личности.

Повереник је саговорницу информисао да ће у посебном писму председници Владе још једном указати на забрињавајуће низак ниво и практичну неприменљивост Закона о заштити података о личности и сугерисати да се vacatio legis, одложен рок за примену закона искористи за доношење потпуно новог закона, јер би примена недавно усвојеног само допринели погоршању иначе лошег стања у области заштите података о личности.

Повереник је саговорницу информисао и о томе да ће Министарству за државну управу, које припрема измена Закона о слободном приступу информацијама, доставити одговарајуће критичко мишљење у коме ће указати на недостатке припремљеног текста, међу којима је свакако највећи предлог да се из домашаја закона, односно од контроле јавности потпуно искључе државна предузећа, друштва капитала.


Meet the Commissioner

Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection 31.5.2019 PENDING: 3.572 DONE: 78.265

Read more...
Open Data Portal