Version in Serbian only.

Помоћница генералног секретара Повереника Невена Ружић учествовала је на конференцији о значају нове Конвенције 108+, усвојене октобра 2018. године, којом се унапређује заштита података о личности широм света. Конвенција представља међународни стандард у заштити права и отворена је за све државе независно од чланства у Савету Европе. Конвенцију 108+ до сада је потписало 30 држава, међу којима и оне ван европског континента. Република Србија још увек није потписала овај документ. Повереник је предложио надлежном министарству покретање процедуре за потписивање ове Конвенције.

Конференција се одржава у оквиру 38. пленарне седнице Саветодавног комитета Конвенције о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних података. Помоћница генералног секретара Повереника Невена Ружић представница је Републике Србије у Саветодавном комитету и изабрана чланица Бироа, као радног тела овог комитета. ;


Monthly Statistical Report

in the field of Access to Information

and Personal Data Protection

31.5.2020.

PENDING: 3.337

DONE: 90.777

Read more...
 Портал отворених података