Version in Serbian only.

Народна скупштина Републике Србије, на седници Петнаестог ванредног заседања у Једанаестом сазиву, одржаној 26. јула 2019. године, донела је одлуку о избору Милана Мариновића за Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.


Meet the Commissioner

Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection 31.7.2019. PENDING: 3.465 DONE: 79.751

Read more...
Open Data Portal