Version in Serbian only.

Народна скупштина Републике Србије, на седници Петнаестог ванредног заседања у Једанаестом сазиву, одржаној 26. јула 2019. године, донела је одлуку о избору Милана Мариновића за Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.


Monthly Statistical Report

in the field of Access to Information

and Personal Data Protection

31.7.2020.

PENDING: 3.325

DONE: 92.513

Read more...
 Портал отворених података