Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности одржао је 6. августа 2019. једнодневну обуку на коју су били позвани преставници свих министарстава Владе Републике Србије и представник Кабинета председнице Владе РС, под називом „У сусрет примени Закона о заштити података о личности".

Обука је имала за циљ да запослени у министарствима и Кабинету председнице Владе РС, стекну, односно надограде постојећа знања о праву на заштиту података о личности и да се посебно упознају са новинама које доноси Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС“ бр. 87/18). Обуку су реализовали помоћници генералног секретара Повереника, Невена Ружић и Златко Петровић.

Повереник ће у наредном периоду наставити са спровођењем обука из области заштите података о личности.


Monthly Statistical Report

in the field of Access to Information

and Personal Data Protection

31.7.2020.

PENDING: 3.325

DONE: 92.513

Read more...
 Портал отворених података