Version in Serbian only.

Данас је одржана обука у Националној академији за јавну управу о новом Закону о заштити података о личности која је намењена органима власти.

Обуку је одржао помоћник генералног секретара Златко Петровић, акредитовани предавач од стране Нацоналне академије за јавну управу.


Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection 31.12.2019. PENDING: 3.325 DONE: 86.696

Read more...
 Портал отворених података