Version in Serbian only.

Данас је одржана обука у Националној академији за јавну управу о новом Закону о заштити података о личности која је намењена органима власти.

Обуку је одржао помоћник генералног секретара Златко Петровић, акредитовани предавач од стране Нацоналне академије за јавну управу.


Meet the Commissioner

Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection 31.7.2019. PENDING: 3.465 DONE: 79.751

Read more...
Open Data Portal