Version in Serbian only.

Данас је одржана обука у Националној академији за јавну управу о новом Закону о заштити података о личности која је намењена органима власти.

Обуку је одржао помоћник генералног секретара Златко Петровић, акредитовани предавач од стране Нацоналне академије за јавну управу.


Monthly Statistical Report

in the field of Access to Information

and Personal Data Protection

31.7.2020.

PENDING: 3.325

DONE: 92.513

Read more...
 Портал отворених података