Version in Serbian only.

На Четвртој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије одржаној 25. марта 2021. године; Сања Унковић изабрана јe за заменицу Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности - за заштиту података о личности.

Сања Унковић је од фебруара  2011. године запослена  у  Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности  у Сектору за надзор који се бави заштитом података о личности.


 Портал отворених података

Monthly Statistical Report
in the field of Access to Information
and Personal Data Protection

31.3.2021.
PENDING  3.394
DONE 99.220

Read more...