Version in Serbian only.

Имајући у виду чињеницу да професионални управници обрађују податке о личности станара, Повереник је препознао потребу њихове едукације у области заштите података о личности. Тим поводом Служба Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности одржала је јуче online обуку Удружењу професионалних управника Београда на тему „Примена Закона о заштити података о личности“.

Повереник планира и у будуће да одржава сличне обуке, некомерцијалног карактера, како би свим заинтересованима лицима помогао да унапреде знања из области заштите података о личности, да укаже на обавезе које проистичу из Закона, али и да предочи остала питања и теме у вези са применом Закона о заштити података о личности.

Сви заинтересовани за предстојеће обуке у организацији Службе Повереника, могу да се обрате са захтевом путем мејл адресе: office@poverenik.rs .


 Портал отворених података

Monthly Statistical Report
in the field of Access to Information
and Personal Data Protection

31.5.2021
PENDING: 3.512
DONE:101.066

Read more...