PRESS RELEASES

Служба Повереника одржала дводневну online oбуку на тему „Примена Закона о заштити података о личности“

Thursday, 19. November 2020. 08:59

Дана 16. и 17. новембра 2020. године у организацији Службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности одржана је дводневна online обука на тему „Примена Закона о заштити података о личности“.

Read more...


NEWS

YANDEX именовао представника за Републику Србију у складу са Законом о заштити података о личности

Friday, 27. November 2020. 09:43

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је 26.11.2020. године писмену одлуку компаније Yandex LLC, са седиштем у Москви, којом ова компанија именује свог представника за Републику Србију, у складу са Законом о заштити података о личности, Представник ове компаније за Републику Србију је Адвокатска канцеларија Живковић Самарџић, са адресом Македонска 30, Београд.

Read more...


Monthly Statistical Report

in the field of Access to Information

and Personal Data Protection

30.11.2020.

PENDING: 3.115

DONE: 95.482

Read more...