Version in Serbian only.

На 11. Међународној конференцији повереника за информације која је одржана у Јоханесбургу, Јужноафричкој Републици од 9. до 13. марта 2019. године, усвојена је Резолуција о успостављању Међународне конференције повереника за информације као сталне мреже органа надлежних за заштиту права на приступ информацијама (ICIC). Резолуцијом је усвојена Повеља Међународне конференције повереника за информације којом су, између осталог, уређени циљеви ове мреже, чланство, као и унутрашња организација.

Усвајање Повеље је кључан корак успостављања тешње сарадње повереника, заштитника грађана као и других националних органа у чијој је надлежности заштита остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја. Циљ успостављања ове сарадње је заштита и промоција овог права у свим земљама света, а тиме и јачање одговорности носилаца јавних функција.

До успостављања органа Међународне конференције повереника за информације предвиђених Повељом све послове ће обављати Радна група за управљање и Секретаријат којим руководи Повереник за информације Уједињеног Краљевства. Помоћница генералног секретара Службе Повереника Невена Ружић је, као представница Повереника, чланица Радне групе.

Текст резолуције можете видети овде: https://www.informationcommissioners.org/resolution


Meet the Commissioner

Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection 31.5.2019 PENDING: 3.572 DONE: 78.265

Read more...
Open Data Portal