Version in Serbian only.

1.27.9.20192.27.9.2019 Данас, 27.9.2019. у Београду је, у организацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији, Коалицијом за слободу приступа информацијама, Удружењем новинара Србије и Независним удружењем новинара Србије, уз учешће великог броја представника медија, удружења грађана, органа власти, као и чланова дипломатског кора, одржан скуп посвећен обележавању Међународног дана права јавности да зна, 28. септембар.

Скупу су се обратили: Милан Мариновић, повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, њ.е. Сем Фабрици, шеф Делегације Европске уније у Србији, њ.е. Амбасадор Андреа Орицио, шеф Мисије ОЕБС у Србији и Тобиас Флесенкемпер, шеф Мисије Савета Европе у Београду.

На скупу је представљена публикација "VIII - Слободан приступ информацијама – Ставови и мишљења Повереника".

Поводом обележавања Међународног дана права јавности да зна, повереник Милан Мариновић је изјавио да овај дан обележавамо већ традиционално, чинимо то данас 14. пут. Повереник је нагласио да и овом приликом исказује пуно залагање за поштовање вредности транспарентности и отворености у раду органа јавне власти, као и да се доследно залаже за слободу приступа информацијама у поседу ових органа.

Повереник је указао и да би текући процес измена и допуна Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја требало да учврсти и унапреди начело транспарентности у раду органа власти. Све ово би требало да резултира подизањем степена одговорности за неспровођење Закона или за повреду права и обавеза уређених законом. Истовремено, повереник је изразио неслагање са оним предлозима за измене и допуне овог закона који указују на могуће сужење права, односно који угрожавају начело транспарентности.

Повереник је апеловао на поштовање закључака Народне скупштине усвојених поводом разматрања годишњег извештаја Повереника за 2018. годину, којима Народна скупштина подржава Владу да интензивира активности на припреми измена и допуна Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, како би се ова област унапредила и омогућило поштовање основних начела слободног приступа информацијама од јавног значаја. Такође, овим закључцима се препоручује Влади да у складу са одговарајућим законским одредбама, обезбеди извршавање коначних, извршних и обавезујућих решења Повереника, као и да, користећи постојеће законске механизме, преко надлежног министарства, примењује мере из своје надлежности, покретањем поступка за утврђивање одговорности за пропусте у раду државних органа, као и одговорности функционера који нису извршавали обавезе у складу са законом.

Повереник је такође апеловао и на поштовање закључка Народне скупштине којим се Скупштина обавезала да ће у својој законодавној активности настојати да се у погледу предложених појединачних решења закона обезбеди поштовање основних начела слободног приступа информацијама од јавног значаја и права на заштиту података о личности, посебно када на то укаже Повереник.

Повереник је истакао да и поред тога што још увек постоје препреке у остваривању слободе приступа информацијама, ипак је данашњи дан прилика да се констатује да постоје органи, организације, људи који ту раде, који дају значајан допринос афирмацији права јавности да зна и којима је за то потребно одати признање.

Комисија коју чине председници новинарских удружења УНС и НУНС, представник академске заједнице, представник Коалиције НВО за слободу приступа информацијама од јавног значаја и повереник, одлучила је да признања додели у неким од посебних категорија органа власти, а признања је уручио повереник Милан Мариновић.

Приликом избора органа јавне власти који су се истакли у афирмисању права јавности на слободан приступ информацијама од јавног значаја, Комисија је посебно имала у виду: однос органа јавне власти према спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и извршавање обавеза које из њега проистичу; поступање органа јавне власти по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја; поступање органа власти по решењима које је Повереник донео у поступку по жалби тражиоца информација; испуњавање обавезе органа јавне власти да Поверенику доставе годишње извештаје о спровођењу Закона, као и вршење других активности које су од значаја за поштовања права на приступ информацијама и транспарентност у раду органа.

Приликом избора најбољег информатора о раду, Комисија је посебно имала у виду свеобухватност, ажурност и једноставност проналажења информација садржаних у информатору о раду, све у складу са Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа.

Признања су добили:

- У категорији републичких органа - Повереник за заштиту равноправности;

- У категорији правосудних органа - Основно јавно тужилаштво у Обреновцу;

- У категорији локалних органа јавне власти - Градска управа за заштиту животне средине Новог Сада, и

- За најбољи Информатор о раду - Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Комисија је донела одлуку да не додели признање у категорији посебног признања за највећи допринос афирмисању права јавности да зна (статуета), јер је ценила да није постигнут посебан, највећи допринос унапређењу права јавности да зна, односно да се ниједан орган јавне власти није ванредно истакао да би оправдао добијање овог највреднијег признања.

Такође, Комисија је донела одлуку да не додели признање ни у категорији највиших органа јавне власти нити и у категорији покрајинских органа јавне власти, јер се ниједан од ових органа власти није посебно, односно у потребној мери истакао, да би завредио ово признање.


Monthly Statistical Report

in the field of Access to Information

and Personal Data Protection

31.7.2020.

PENDING: 3.325

DONE: 92.513

Read more...
 Портал отворених података