Version in Serbian only.

Повереник Милан Мариновић и помоћница генералног секретара Славољупка Павловић, присуствовали су јуче састанку Светске банке, поводом њихове Иницијативе за унапређење транспарентности и одговорности у Србији. Повереник Милан Мариновић је изабран за члана Организационог комитета а Славољупка Павловић за његовог заменика.

Тим поводом, повереник Мариновић је поздравио иницијативу Светске банке за подршку транспарентности и успостављању Организационог комитета који ће кроз стратегијски приступ обезбедити интеракцију релевантних актера, а све у циљу унапређења транспарентности и одговорности у примени постојећег националног правног оквира.

На крају састанка усвојен је Пословник о раду Организационог комитета и формиране су тематске радне групе.


 Портал отворених података

Monthly Statistical Report

in the field of Access to Information

and Personal Data Protection

30.6.2021.

PENDING: 3.544

DONE: 101.898

Read more...