Version in Serbian only.

Поводом иницијативе Заштитника грађана, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности ће покренути поступак утврђивања чињеница у вези са обрадом података о личности деце - полазника Истраживачке станице Петница, а у сврху евентуалног покретања инспекцијског надзора, у складу са Законом о заштити података о личности.


 Портал отворених података

Monthly Statistical Report

in the field of Access to Information

and Personal Data Protection

30.6.2021.

PENDING: 3.544

DONE: 101.898

Read more...