COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION

Version in Serbian only.

У складу са овлашћењем из ;Закона о заштити података о личности, Повереник је решењем од 23.08.2021. године усвојио захтев привредног друштва „ERNST & YOUNG“ д.о.о. Београд-Нови Београд и одобрио прва обавезујућа пословна правила- Политика за руковаоце од 01.08.2021. године. Захтев привредног друштва „ERNST & YOUNG“ д.о.о. Београд-Нови Београд је уједно био и први захтев за одобрење обавезујућих пословних правила које је Повереник примио у складу са Законом о заштити података о личности.

Повереник овом приликом подсећа руковаоце и обрађиваче на њихову законску обавезу да  је потребно да, уколико на основу обавезујућих пословних правила износе податке из Републике Србије у другу државу или у међународну организацију за коју листом Владе Републике Србије није утврђено постојање примереног нивоа заштите,   таква обавезујућа пословна правила буду одобрена од стране Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Републике Србије.


 Портал отворених података

Monthly Statistical Report

in the field of Access to Information

and Personal Data Protection

30.9.2021.

PENDING: 3.266

DONE: 104.752

Read more...