Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности донео је Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Служби Повереника број 110-00-2/2019-04 од 8. марта 2019. године, на који је Одбор за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања Народне скупштине Републике Србије дао сагласност актом 21 број 02-419/19 од 18. марта 2019. године. Правилник је објављен на огласној табли Повереника дана 19. марта 2019. године и ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли, односно 27. марта 2019.године

ПРАВИЛНИК

Одлука о давању сагласности 21 Број: 02-419/19 од 18. марта 2019. године