Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности оцењује као конструктиван начин на који је Комора јавних извршитеља реаговала на допис који јој је Повереник упутио указујући на повреде права на заштиту података о личности у поступцима које воде јавни извршитељи.

Комора је обавестила Повереника да је по пријему дописа Повереника, све јавне извршитеље упозорила на обавезу да своје радње ускладе са одредбама Закона о заштити података о личности.

Комора је нагласила да ово питање сматра веома важним и у циљу правилног предузимања свих мера ради отклањања и спречавања неправилности у обради података о личности, замолила одржавање састанка и консултација са представницима Повереника.

Служба Повереника ће изаћи у сусрет том захтеву и пружити одговарајућу стручну помоћ у разматрању свих питања у вези са ефикаснијим предузимањем потребних мера.

Министарство правде које је по Закону о извршењу и обезбеђењу надлежно за надзор над радом јавних извршитеља, а коме је Повереник истовремено када и Комори јавних извршитеља упутио допис у коме се указује на континуиране и учестале повреде Закона о заштити података о личности од стране јавних извршитеља, тим поводом се још није изјаснило.


Meet the Commissioner

Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection 31.5.2019 PENDING: 3.572 DONE: 78.265

Read more...
Open Data Portal