COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION

The Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection participated today in an online regional conference called "Initiative 2017". The conference was held at the initiative of the Commissioner for Information of the Republic of Slovenia and on the topic of personal data protection during the pandemic caused by the SARS-CoV-2 virus, challenges and problems faced in the work and the exchange of experiences of all participants. The conference concluded that all countries in the region had the same problems and that basic human rights were threatened at the time of the pandemic.

Version in Serbian only.

Troms konferencijaДанас је у Палати Србије, у организацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и Канцеларије Савета Европе у Београду, одржана свечана конференција поводом Конвенције Савета Европе о приступу службеним документима (ЦЕТС бр. 205), познатој под називом Тромсо конвенција, са освртом на тренутну ситуацију у Србији.

„Тромсо конвенција је први и најважнији међународни документ који је донео Савет Европе, а односи се на приступ информацијама од јавног значаја у поседу органа власти. Иако важећи Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја садржи одредбе које дају већа овлашћења у остваривању овог права, неопходно је да се учини још и тај један корак да Република Србија ратификује и Тромсо конвенцију, као најзначајнији документ који уређује ову област“, нагласио је повереник Милан Мариновић.

 

Menadzeri zzpl 

Today (On 24 May 2021), the Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection and Dean of the Faculty of Security Studies University of Belgrade, handed over certificates to the first generation of students, who have successfully completed a short program of study; " Training for Personal Data Protection Managers". The certificate handover ceremony was held in the MP’s Club in Belgrade.

Above-mentioned short program of study is a unique educational program in Serbia, which provides professional training in the field of protection of personal data, in accordance with regulations and international and domestic standards. After completion of this program students will earn the title of Personal Data protection Manager.

Version in Serbian only.

Данас се широм света обележава Светски дан слободе медија. Прослављајући овај дан, повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Милан Мариновић позива све органе власти да поштују слободу медија и изражавања и њихово право на приступ информацијама од јавног значаја. Повереник указује да органи власти морају да транспарентно и благовремено објављују информације којима располажу.

Version in Serbian only.

Поводом навода који су се појавили у средствима јавног информисања у вези са обрадом података о личности грађана од стране агенција за наплату потраживања, Повереник обавештава јавност да је у конкретном случају у којем је поступао утврдио да не постоји правни основ за обраду података о личности од стране агенције за наплату потраживања, и то из разлога што је у том појединачном случају кредит већ био исплаћен, односно потраживање није доспело.

Повереник, овом приликом истиче да је обрада података од стране агенција за наплату потраживања законита само уколико се заснива на закону и уговору којим повериоци поверавају наплату потраживања тим агенцијама.

Page 3 of 5

Monthly Statistical Report

in the field of Access to Information

and Personal Data Protection

31.10.2021.

PENDING: 4.408

DONE: 105.539

Read more...