COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION

Version in Serbian only.

Последњег дана ове године окончава се поступак напуштања Европске уније од стране Уједињеног краљевства Велике Британије и Северне Ирске, а тиме ће на територији Уједињеног краљевства престати непосредна примена Опште уредбе о заштити података (Уредба о заштити физичких лица у односу на обраду података о личности и о слободном кретању таквих података и о стављању ван снаге Директиве 95/46 ЕЗ) - GDPR.

Напуштање Европске уније неће се одразити на услове преноса података о личности на чију обраду се примењује Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“ број 87/18); у Уједињено краљевство, с обзиром на то да се на ту државу, као и до сада, односе одредбе члана 64. Закона о заштити података о личности,  којима је утврђено да се пренос података у другу државу, без претходног одобрења, може извршити ако је утврђено да та друга држава обезбеђује примерени ниво заштите података о личности (став 1.) и успостављена је законска претпоставка према којој се сматра да је примерени ниво заштите података о личности обезбеђен у државама које су чланице Конвенције Савета Европе о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних  података, као и у државама за које је од стране Европске уније утврђено да обезбеђују примерени ниво заштите (став 2.).

Version in Serbian only.

Народна скупштина Републике Србије је на Другој посебној седници, одржаној 26. децембра 2020. године, у пленуму усвојила Предлог закључка Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу од 16. децембра 2020. године, поводом разматрања Извештаја о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2019. годину, који је Повереник поднео Народној скупштини Републике Србије 23. марта 2020. године.

Version in Serbian only.

Дана 16. и 17. новембра 2020. године у организацији Службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности одржана је дводневна online обука на тему „Примена Закона о заштити података о личности“.

Version in Serbian only.

Поводом појављивања фотографије пацијенткиње из привремене ковид болнице у „Штарк Арени“ на друштвеним мрежама и у медијима, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је прикупио релевантне информације од привредног друштва „Арена Београд“ д.о.о.

Version in Serbian only.

Поводом објављивања фотографије пацијенткиње из привремене ковид болнице у београдској „Штарк Арени“ на друштвеним мрежама, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности ће, по службеној дужности, прикупити релевантне чињенице и размотрити покретање поступка инспекцијског надзора.

Page 5 of 5

Monthly Statistical Report

in the field of Access to Information

and Personal Data Protection

31.10.2021.

PENDING: 4.408

DONE: 105.539

Read more...