Stavovi i mišljenja u vezi primene zakona koja organi vlasti daju, bilo na zahtev nekog lica ili izražavaju kroz donete  pojedinačne odluke, nesumljivo predstavljaju veoma važne informacije za koje postoji interes javnosti. To je razlog što se one moraju učiniti dostupnim svima i bez izričitog zahteva. Na to obavezuju odredbe o objavljivanju informatora o radu iz člana 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, kao i tačka 2. st.2. tač.11) Uputstva za objavljivanje informatora o radu državnog organa ("Sl. glasnik RS" br.57/05), prema kojim odredbama,  izdata mišljenja organa, donete odluke, žalbe i sl. su obavezan element sadržaja informatora o radu državnog organa.

Postupanjem državnog organa u skladu sa navedenim zakonskim obavezama i objavljivanjem navedenih vrsta informacija u svom informatoru o radu i njegovim redovnim ažuriranjem prema odredbama Uputstva, pitanje zloupotrebe dobijenih informacija  u komercijalne svrhe od izdavačkih  kuća i javnih glasila, kao tražioca informacija, bi bilo bespredmetno. Istovremeno bi bilo ispoštovano  i načelo jednakosti  u  pogledu pristupa informacijama od javnog značaja.

(Iz odgovora Poverenika organu vlasti br  011-00-7  /2006-03 od 29.03.2006.g.)

Da li se Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja odnosi na Univerzitet u Beogradu i druge ustanove koje obavljaju delatnost obrazovanja u skladu sa Zakonom o javnim službama i posebnim zakonima

Organ javne vlasti u smislu člana 3. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS" br.120/04), pored državnog organa, je i pravno lice koje osniva ili finansira u celini,  odnosno u pretežnom delu državni organ.

U skladu sa tim,  univerziteti i druge ustanove obrazovanja koje je osnovala Republika ili koje  se finansiraju u celini ili u pretežnom delu iz budžeta Republike Srbije, jesu organi javne vlasti u smislu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja  i na njih  se ovaj zakon primenjuje.

( Iz odgovora Poverenika organu vlasti Br. 011-00-12  /2005-03  od 18.10.2005.god.