POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15
11120 Beograd
Srbija

Email: office@poverenik.rs
Telefon
: +381 11 3408 900
Faks: +381 11 3343 379

Radno vreme: 7:30-15:30

Na automatskoj telefonskoj centrali Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, pozivom na broj 011/3408-900, dostupne su vam sledeće opcije:

Taster 1 - Obaveštenja u vezi sa informatorima o radu organa javne vlasti

Taster 2 - Informacije u vezi sa ostvarivanjem prava iz oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja

Taster 3 - Informacije u vezi sa ostvarivanjem prava u oblasti zaštite podataka o ličnosti

Taster 4 - For English

Taster 0 - Ponovno preslušavanje

Zbirni mesečni statistički podaci

na dan 31.5.2023.

U PROCEDURI: 5.775

OBRAĐENO: 132..556

Opširnije...