POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15
11120 Beograd
Srbija

Email: office@poverenik.rs
Telefon
: +381 11 3408 900
Faks: +381 11 3343 379

Radno vreme: 7:30-15:30

Počev od petka 18. marta 2016.godine, počinje sa radom automatska telefonska centrala Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u okviru koje će, pozivom na broj 011/3408-900, biti dostupne sledeće opcije:

Taster 1 - Informacije u vezi sa ostvarivanjem prava iz oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja

Taster 2 - Informacije u vezi sa ostvarivanjem prava iz oblasti zaštite podataka o ličnosti

Taster 4 - Sektor za zajedničke poslove

Taster 5 - Sektor za saradnju i izveštavanje

Taster 6 - For English

Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite

podataka o ličnosti

na dan 28.4.2022.

U PROCEDURI: 2.888

OBRAĐENO: 112.348

Opširnije...