POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Priznanja koja je Poverenik do sada dodelio povodom Međunarodnog dana prava javnosti da zna:

 

2023.godina

Nagrade organima za unapređenje prava na slobodan pristup informacijama dodeljene su:

u kategoriji republičkih organa - Nacionalnoj akademiji za javnu upravu

u kategoriji pravosudnih organa - Višem javnom tužilaštvu u Smederevu

u kategoriji organa lokalne samouprave - organima Grada Leskovca

u kategoriji pokrajinskih organa - Skupštini AP Vojvodine

u kategoriji ostalih organa vlasti - JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

 

Specijalne nagrade:

za doprinos edukaciji u oblasti prava na pristup informacijama od javnog značaja - Pravnom fakultetu, Univerzitet u Kragujevcu

za izvršenje zakonskih obaveza u otežanim uslovima - OŠ sa Kosova „Šarski odred“, Sevce- Štrpce

Nagrada za poseban doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama od javnog značaja - Stalnoj konferenciji gradova i opština (SKGO)

 

2022. година

Priznanje za doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama od javnog značaja i transparentnost u radu dodeljeno je:

- u kategoriji republičkih organa Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog,

- u kategoriji pravosudnih organa, Višem sudu u Novom Sadu,

- u kategoriji pokrajinskih organa, Direkciji za robne rezerve AP Vojvodine,

- u kategoriji lokalnih organa javne vlasti Gradu Subotici i Gradu Kruševcu.

Priznanje, kao pobedniku na konkursu za "Najbolji informator o radu državnih organa" dodeljeno je Ministarstvu kulture i informisanja.

2021. godina

Glavna nagrada, za poseban doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama i statueta dodeljena je USAID-u.

Priznanje za doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama od javnog značaja i transparentnost u radu dodeljeno je:

- u kategoriji najviših državnih organa nagrada je dodeljena Vrhovnom kasacionom sudu,

- u kategoriji republičkih organa, Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, - u kategoriji pravosudnih organa, Apelacionom sudu u Kragujevcu,

- u kategoriji pokrajinskih organa, Skupštini AP Vojvodine,

- u kategoriji lokalnih organa javne vlasti Opštini Despotovac.

Priznanje, kao pobedniku na konkursu za "Najbolji informator o radu državnih organa" dodeljeno je Višem sudu u Kragujevcu.

 

2020. godina

Priznanje za doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama od javnog značaja i transparentnost u radu dodeljeno je:

- u kategoriji najviših organa javne vlasti -;Vrhovnom kasacionom sudu,

- u kategoriji republičkih organa - Ministarstvu kulture i informisanja,

- u kategoriji pravosudnih organa - Osnovnom sudu u Zaječaru,

- u kategoriji organa javne vlasti lokalne samouprave - Opštini Svrljig,

- u kategoriji pokrajinskih organa javne vlasti - Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Priznanje, kao pobedniku na Konkursu za "Najbolji informator o radu državnih organa" dodeljeno je Višem sudu u Kraljevu.

 

2019. godina

Priznanje za doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama od javnog značaja i transparentnost u radu dodeljeno je:

- u kategoriji republičkih organa - Poverenik za zaštitu ravnopravnosti,

- u kategoriji pravosudnih organa - Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu,

- u kategoriji organa javne vlasti lokalne samouprave - Gradska uprava za zaštitu životne sredine Novog Sada.

Priznanje, kao pobedniku na Konkursu za "Najbolji informator o radu državnih organa" dodeljeno je Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

 

2018. godina

Glavna nagrada, za poseban doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama i statueta dodeljena je Centru za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA).

Priznanje za doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama od javnog značaja i transparentnost u radu dodeljeno je:

- u kategoriji najviših organa javne vlasti, Vrhovnom kasacionom sudu,

- u kategoriji republičkih agencija, zavoda i drugih organizacija, JP Emisiona tehnika i veze,

- u kategoriji organa javne vlasti lokalne samouprave, Gradu Zrenjaninu,

- u kategoriji pravosudnih organa, Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru.

Priznanje, kao pobedniku na konkursu za "Najbolji informator o radu državnih organa" dodeljeno je Ministarstvu kulture i informisanja.

 

2017. godina

Priznanje za doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama od javnog značaja i transparentnost u radu dodeljeno je:

- u kategoriji republičkih organa javne vlasti, Povereniku za zaštitu ravnopravnosti,

- u kategoriji pokrajinskih organa javne vlasti, Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine,

- u kategoriji organa javne vlasti lokalne samouprave, opštini Ruma,

- u kategoriji pravosudnih organa, Apelacionom sudu u Beogradu.

Priznanje, kao pobedniku na konkursu za "Najbolji informator o radu državnih organa", dodeljeno je Ministarstvu rudarstva i energetike.

 

2016. godina

Priznanje za doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama od javnog značaja i transparentnost u radu dodeljeno je:

- u kategoriji najviših organa javne vlasti, Vrhovnom kasacionom sudu,

- u kategoriji republičkih organa Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

- u kategoriji republičkih agencija, zavoda i drugih organizacija Republičkom hidrometeorološkom zavodu,

- u kategoriji pokrajinskih organa javne vlasti Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine,

- u kategoriji organa javne vlasti lokalne samouprave opštini Inđija.

Priznanje, kao pobedniku na konkursu za "Najbolji informator o radu državnih organa", dodeljeno je Ministarstvu unutrašnjih poslova.

 

2015. godina

Glavna nagrada, za poseban doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama i statueta dodeljena je organizaciji Transparentnost Srbija.

Priznanje za doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama od javnog značaja i transparentnost u radu dodeljeno je:

- u kategoriji republičkih organa javne vlasti, Ministarstvu omladine i sporta,

- u kategoriji pravosudnih organa Upravnom sudu.

Priznanje, kao pobedniku na konkursu za "Najbolji informator o radu državnih organa", dodeljena je Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

 

2014. godina

Glavna nagrada, za poseban doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama i statueta dodeljena je Misiji OEBS u Srbiji.

Nagrada za doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama od javnog značaja i transparentnost u radu dodeljena je gradskoj opštini Zvezdara u Beogradu.

Priznanje, kao pobedniku na konkursu za "Najbolji informator o radu državnih organa", dodeljena je Gradu Smederevu.

 

2013. godina

Komisija je odlučila da ne dodeli ni priznanja u svih šest uobičajenih kategorija i dodeljena su samo dva priznanja:

Nagrada za doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama od javnog značaja i transparentnost u radu dodeljena je Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Priznanje, kao pobedniku na konkursu za “Najbolji informator o radu državnih organa", dodeljena je Ministarstvu kulture i informisanja.

 

2012. godina

Glavna nagrada, za poseban doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama i statueta dodeljena je Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Komisija nije dodelila priznanje u kategoriji republičkih organa i u kategoriji pravosuđa.

Nagrada za doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama dodeljena ;je Pokrajinskom sekretarijatu za finansije, Gradu Požarevcu i Opštini Nova Varoš.

Priznanje, kao pobedniku na konkursu za "Najbolji informator o radu državnih organa", dodeljeno je Privrednoj komori Srbije.

 

2011. godina

Glavna nagrada, za poseban doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama i statueta dodeljena je Zaštitniku građana.

Za doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama i transparentnost u radu, u kategoriji najviših organa vlasti, priznanje je dodeljeno Narodnoj skupštini RS,

-u kategoriji republičkih organa javnih vlasti Narodnoj banci Srbije,

-u kategoriji pokrajinskih organa javnih vlasti, Pokrajinskom sekretarijatu za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu,

- u kategoriji lokalnih organa javne vlasti Opštini Krupanj,

- u kategoriji pravosudnih organa Apelacionom sudu u Novom Sadu.

Priznanje, kao pobedniku na konkursu za “Najbolji informator o radu", dodeljena je ove godine prvi put i to Ministarstvu odbrane.

 

2010 godina

Priznanje za poseban doprinos ostvarivanju slobode pristupa informacijama dodeljeno je Opštini Paraćin.

Priznanje za doprinos ostvarivanju slobode pristupa informacijama dobili Narodna skupština Republike Srbije, Skupština AP Vojvodine, Zavod za intelektualnu svojinu i Osnovni sud u Požarevcu.

 

2009. godina

Priznanje za poseban doprinos ostvarivanju slobode pristupa informacijama dodeljeno je Petom opštinskom sudu u Beogradu.

Priznanje za doprinos ostvarivanju slobode pristupa informacijama dobili Narodna skupština Republike Srbije, Privredne komore Srbije, Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku i demografiju i grad Valjevo.

 

2008. godina

Priznanje za poseban doprinos ostvarivanju slobode pristupa informacijama dodeljeno je Privrednoj komori Srbije i mreži regionalnih privrednih komora.

Priznanje za doprinos ostvarivanju slobode pristupa informacijama dobili Pokrajinski sekretarijat za informisanje, grad Šabac i Prvi opštinski sud u Beogradu.

 

2007. godina

Priznanje za poseban doprinos ostvarivanju slobode pristupa informacijama dodeljeno je Višem trgovinskom sudu i mreži trgovinskih sudova Srbije, Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu i opštini Smederevo.

 

2006. godina

Priznanje za doprinos ostvarivanju slobode pristupa informacijama dodeljeno je Ministarstvu nauke i zaštite životne sredine.