POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
Saopštenja

Održan 69. sastanak Berlinske grupe

utorak, 07. jun 2022. 14:10

Predstavnici Službe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti prisustvovali su 69. sastanku Međunarodne radne grupe za Zaštitu podataka u oblasti tehnologija (tzv. Berlinska grupa), održanom 1. i 2. juna 2022. godine u Tel Avivu, Izrael. Na sastanku su razmatrane radne verzije dokumenata/preporuka o zaštiti podataka u oblasti telemetrije i tehnologije prepoznavanja lica, čiji autori su...

Opširnije...


Aktuelnosti

7 kompanija je imenovalo predstavnika za Republiku Srbiju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti

četvrtak, 30. jun 2022. 07:41

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti primio je 28.6.2022. godine pismenu odluku sledećih 7 kompanija kojom ova privredna društva imenuju svog predstavnika za Republiku Srbiju, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti: Aceville Pte. Limited, sa sedištem u Singapuru, First App Holdings Limited, sa sedištem u Hong Kongu, High Morale Developments Limited, sa sedištem...

Opširnije...


AKTUELNA KAMPANjA!

Neka ostane lično.

Zbirni mesečni statistički podaci

na dan 30.6.2022.
U PROCEDURI: 2.984
OBRAĐENO: 113.576

Opširnije...