Saopštenja

SRBIJA RATIFIKOVALA PROTOKOL KOJIM SE MENJA KONVENCIJA O ZAŠTITI LICA U ODNOSU NA AUTOMATSKU OBRADU LIČNIH PODATAKA

petak, 29. maj 2020. 14:15

Protokol kojim se menja Konvencija o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka (Konvencija 108) Saveta Evrope, koju je Savet Evrope usvojio 18. maja 2018. godine (Protocol amending the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, CETS No.223), Srbija je potpisala 22 novembra 2019, a ratifikovala 26 maja 2020. godine. Potrebno je...

Opširnije...


Aktuelnosti

UREDBA O PRIMENI ROKOVA U UPRAVNIM POSTUPCIMA ZA VREME VANREDNOG STANJA

sreda, 25. mart 2020. 09:01

Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije, Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donosi UREDBU o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja "Službeni glasnik RS", broj 41 od 24. marta 2020. Član 1. Ovom uredbom se propisuje postupanje u vezi primene rokova u upravnim postupcima u uslovima proglašenog vanrednog stanja. Član 2. Stranke u postupcima pred državnim organima i organizacijama, organima i organizacijama pokrajinske...

Opširnije...


Zbirni mesečni statistički podaci

iz oblasti dostupnosti informacijama

i zaštite podataka o ličnosti

na dan 31.5.2020.

U PROCEDURI: 3.337

OBRAĐENO: 90.777

Opširnije...