2017 slobodan pristup informacijama korica publikacija br 6

Ovaj, šesti broj publikacije „Slobodan pristup informacijama – izvod iz prakse Poverenika“ je još jedna potvrda opredeljenja koje smo deklarisali još prilikom objavljivanja prvog broja, da ćemo publikaciju objavljivati redovno, svake godine.

Kao i prethodne publikacije i ova sadrži ne samo stavove Poverenika izražene u meritornim odlukama koje je donosio postupajući po žalbama, nego i stavove i mišljenja sadržane u drugim aktima kojima je institucija Poverenika komunicirala sa okruženjem.