POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

ŽALBA PROTIV ODLUKE ORGANA VLASTI

Preuzmite datoteku:
wordŽALBA PROTIV ODLUKE ORGANA VLASTI.doc
Veličina dokumenta: 38 Kb.


ŽALBA KADA SE NIJE ODLUČIVALO PO ZAHTEVU (ĆUTANJE UPRAVE)

Preuzmite datoteku:
wordŽALBA KADA SE NIJE ODLUČIVALO PO ZAHTEVU (ĆUTANJE UPRAVE).doc
Veličina dokumenta: 37 Kb.


ZAHTEV ZA PRISTUP INFORMACIJI OD JAVNOG ZNAČAJA

Preuzmite datoteku:
wordZAHTEV ZA PRISTUP INFORMACIJI OD JAVNOG ZNAČAJA.doc
Veličina dokumenta: 29 Kb.


PREDLOG ZA SPROVOĐENJE UPRAVNOG IZVRŠENJA

Preuzmite datoteku:
wordPREDLOG ZA SPROVOĐENJE ADMINISTRATIVNOG IZVRŠENJA.doc
Veličina dokumenta: 30 Kb.


OBAVEŠTENJE o stavljanju na uvid dokumenta koji sadrži traženu informaciju i o izradi kopije 

Preuzmite datoteku:
wordOBAVEŠTENJE.doc
Veličina dokumenta: 34 Kb


SLUŽBENA BELEŠKA sačinjena na osnovu čl.16.st.9 Zakona, u predmetu postupanja po zahtevu tražioca informacija 

Preuzmite datoteku:
wordSLUŽBENA BELEŠKA.doc
Veličina dokumenta: 33 Kb


PRIMER TUŽBE PROTIV PRVOSTEPENOG REŠENJA PROTIV KOGA NIJE DOZVOLJENA ŽALBA

Preuzmite datoteku:
wordPRIMER TUŽBE.doc
Veličina dokumenta: 35 Kb


PRIMER TUŽBE PROTIV REŠENJA POVERENIKA 

Preuzmite datoteku:
wordPRIMER TUŽBE.doc
Veličina dokumenta: 35 Kb