Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji pustio je u rad softver koji omogućava građanima i najširoj javnosti da brzo, lako i efikasno pretražuju praksu Poverenika i time se upoznaju sa određenim dokumentima nastalim u radu Poverenika.

Poverenik ovim omogućava pristup određenim dokumentima koji kao primeri predstavljaju aktuelnu praksu Poverenika i dokumentima koji kao primeri predstavljaju arhiviranu praksu Poverenika, sve u oblastima kako slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja tako i zaštite podataka o ličnosti.

Pretraga se vrši ulaskom u poseban odeljak ("baner") pod imenom „Praksa Poverenika“, na naslovnoj strani internet prezentacije Poverenika, gde je moguće vršiti pretragu dokumenata na osnovu najmanje jednog parametra (vrsta predmeta ili ključna reč/pravni institut ili sadržaj/oblast).

Poverenik učestvuje na 11. Međunarodnoj konferenciji poverenika za informacije 2019 (ICIC 2019) koja se održava od 10. do 13. 3. 2019. godine u Južnoafričkoj republici, Johanesburg, u organizaciji južnoafričkog organa za pristup informacijama i Centra za ljudska prava Univerziteta u Pretoriji.

Nevena Ružić, pomoćnica generalnog sekretara, učestvuje u radu konferencije i ima izlaganje na temu „Rastući značaj međuodnosa između ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i zaštite podataka o ličnosti, uključujući otvorene podatke“ (Increasing importance of the interrelationship between ATI/FOI and data protection, including open data) dana 12.3.2019. godine.
 

https://www.up.ac.za/media/shared/735/ZP_Files/CHR/2019/ICIC%20Conference/icic-programme07.03.2019.zp169649.pdf

 

Republički javni tužilac, kao organ nadležan za gonjenje učinilaca krivičnih i drugih kaznenih dela, kao i zaštitu ustavnosti i zakonitosti, podneo je Upravnom sudu još jednu tužbu protiv rešenja Poverenika. Tužba je podneta na inicijativu Agencije za borbu protiv korupcije, a protiv rešenja kojim je Poverenik poništio rešenje Agencije i naložio joj da novinarki Centra za istraživačko novinarstvo omogući uvid i dostavi kopiju dokumenata (blanko menice, ugovori o jemstvu, zaloge u vidu hipoteka i sl.) koje su politički subjekti koristili kao sredstva obezbeđenja za uzete kredite i zajmove u kampanjama za sve nivoe izbora, u 2012, 2014, 2016, 2017. i 2018. godini, s tim što će pre omogućavanja pristupa navedenim dokumentima zaštititi podatke o ličnosti (kao što su adresa stanovanja, lični matični broj građana, broj bankovnog računa fizičkih lica i sl.), ukoliko su isti sadržani u navedenim dokumentima.

Više javno tužilaštvo u Beogradu je odbilo da postupi po ponovljenom zahtevu Poverenika i da mu po članu 26. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja dostavi na uvid službenu belešku o obustavi postupka u krivičnom predmetu protiv tadašnjeg gradonačelnika Siniše Malog, a koja mu je neophodna za odlučivanje po žalbi tražioca informacije. Ovakvim postupanjem Tužilaštva se ozbiljno otežava ostvarivanje prava javnosti da zna, jednog od osnovnih ljudskih prava zagarantovanih Ustavom.

Obrazlažući zašto ne dostavlja tražene spise, Tužilaštvo je u odgovoru navelo da spisi nose oznaku tajnosti „strogo poverljivo“, u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka, da je drugi organ tražene podatke označio kao tajne, kao i da se odredba člana 26. stav 2. Zakona o slobodnom pristu informacijama od javnog značaja odnosi isključivo na formu (nosač informacije), a ne na sadržinu informacija, osporavajući tako Povereniku mogućnost uvida u tajne podatke.

Упознајте Повереника

Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti na dan 28.02.2019. U PROCEDURI: 4.543 OBRAĐENO: 74.961

Opširnije...
Portal otvorenih podataka