Služba Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti održala je 16. i 17. juna 2021, online obuku na temu „Primena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti“. Obuci su prisustvovala imenovana lica za zaštitu podataka o ličnosti kao i oni koji će te poslove obavljati u budućnosti.

Poverenik poziva sva zainteresovana lica za predstojeće obuke u organizaciji Službe Poverenika, da mu se obrate sa zahtevom putem e mail adrese: office@poverenik.rs .

Ovim naglašavamo da su ove obuke koje Služba Poverenika održava nekomercijalnog karaktera, bez finansijske nadoknade.

Imajući u vidu činjenicu da profesionalni upravnici obrađuju podatke o ličnosti stanara, Poverenik je prepoznao potrebu njihove edukacije u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Tim povodom Služba Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti održala je juče online obuku Udruženju profesionalnih upravnika Beograda na temu „Primena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti“.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti primio je 09.06.2021. godine pismenu odluku kompanije Sharkmob AB sa sedištem u Švedskoj, kojim ova kompanija imenuje svog predstavnika za Republiku Srbiju, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Predstavnik ove kompanije za Republiku Srbiju je advokatska kancelarija Karanović & Partners, sa sedištem u ulici Resavska 23, Beograd.

1KG Na Pravnom fakultetu u Kragujevcu održan je sastanak Poverenika i zamenice poverenika sa dekanom, prodekanom i sekretarom Fakulteta. Na sastanku se razgovaralo o ;edukaciji studenata i profesora na temu zaštite podataka o ličnosti, pokretanja kratkog programa studija na Fakultetu, a u vezi sa zaštitom ljudskih prava iz nadležnosti Poverenika i otvaranjem kancelarije Poverenika u Kragujevcu.

 Portal otvorenih podataka

Zbirni mesečni statistički
podaci
 iz oblasti dostupnosti
informacijama
 i zaštite
podataka
 o ličnosti

na dan 31.5.2021.
U PROCEDURI: 3.512
OBRAĐENO: 101.066

Opširnije...