POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti primio je 06.09.2021. godine pismenu odluku ARISTON THERMO CROATIA DOO, sa sedištem u Zagrebu, Republika Hrvatska, kojom ovo privredno društvo imenuje svog predstavnika za Republiku Srbiju, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Predstavnik ovog privrednog društva za Republiku Srbiju je Advokatsko ortačko društvo Janković Popović Mitić, sa sedištem u ulici Palmotićeva broj 16a, Beograd.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti primio je 07.09.2021. godine pismenu odluku Stunlock Studios AB, sa sedištem u Švedskoj, kojom ovo privredno društvo imenuje svog predstavnika za Republiku Srbiju, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Predstavnik ovog privrednog društva za Republiku Srbiju je advokatska kancelarija Karanović & Partners, sa sedištem u ulici Resavska broj 23, Beograd.

 

1.9.Obuka Danas je Služba Poverenika održala završnu obuku u okviru programa „Kako da istražujem i izveštavam o stanju ljudskih prava“ Inicijative mladih za ljudska prava.

Kurs je bio usmeren ka mlađoj populaciji kojima je pružena prilika da nauče važnost izveštavanja o ljudskim pravima, metodama prikupljanja informacija, sistematizaciji, objavljivanju i korišćenju nalaza do kojih su došli u svom aktivističkom angažovanju.

Zamenica poverenika, Sanja Unković, poželela je dobrodošlicu učesnicima i istakla važnost institucije Poverenika u obezbeđivanju prava na pristup informacijama od javnog značaja. Takođe je ukazala na razvoj službe naglasivši buduće ciljeve Poverenika da se otvore regionalna predstavništva u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu.

Poverenik podseća organe javne vlasti da je u toku Konkurs za najbolji informator o radu.

Svako ima pravo da predloži jedan ili više organa javne vlasti (državni organ, organ teritorijalne autonomije, organ lokalne samouprave, organizaciju kojoj je povereno vršenje javnih ovlašćenja) za koje smatra da imaju najbolji informator o radu. Organ javne vlasti može i sam da se prijavi na konkurs. Rok za podnošenje prijava je do 27. avgusta 2021. godine na imejl adresu informator@poverenik.rs sa naznakom „ZA KONKURS – INFORMATOR O RADU“.

 Portal otvorenih podataka

Zbirni mesečni statistički
podaci
 iz oblasti dostupnosti
informacijama
 i zaštite
podataka
 oličnosti

na dan 31.8.2021.
U PROCEDURI: 3.293
OBRAĐENO: 103.943

Opširnije...