Dokument sadrži formulare potrebne prilikom podnošenja zahteva za pristup informacijama, kao i formulare ukoliko dodje do zastoja u procesu.

196