POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

16.5.22 Neka ostane lično.“ je kampanja koju od danas sprovodi Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, da građanima približimo pravo na zaštitu podataka o ličnosti i rad institucije Poverenika.

„Na osnovu urađenog istraživanja o percepciji građana o zaštiti podataka o ličnosti uočili smo da građani nisu u dovoljnoj meri upoznati sa ovim pravom, dalje kome se mogu obratiti za pomoć ukoliko smatraju da su njihovi podaci o ličnosti ugroženi, kao i ko može da obrađuje njihove podatke. Na kraju, građani ne znaju u potpunosti i koja je uloga Poverenika kao institucije nadležne za zaštitu podataka o ličnosti Kako bismo ukazali na rizike povrede ovog prava uradili smo pet TV spotova koji će se emitovati na nacionalnim i lokalnim stanicama od 16. maja 2022. godine“, izjavio je Poverenik Milan Marinović prilikom promocije kampanje.

Spotove kampanje „Neka ostane lično.“ možete pogledati i na

.

Povodom Svetskog dana slobode medija, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović daje sledeće saopštenje:

„U vremenima kao što je današnje, koja su protkana raznim sukobljenim interesima, istinita, tačna i blagovremena informacija jedna je od najvećih vrednosti. Upravo stoga uloga novinara i medija je svakim danom sve značajnija. Nažalost, prisutna je pojava da se sloboda medija ne poštuje u neophodnoj meri, što se negativno odražava na pravilno informisanje građana. Zato je potrebno svakodnevno raditi na jačanju slobode medija kako bi novinari mogli svoju tako značajnu dužnost da obavljaju u skladu sa visokim standardima svoje profesije.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ispunjavajući svoju zakonsku obavezu, dostavio je Narodnoj skupštini Republike Srbije Izveštaj o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u 2021. godini.

Izveštaj je dostavljen i Vladi Republike Srbije i istaknut na veb prezentaciji Poverenika.

Povodom krivične prijave podnete Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu protiv sada pok. Olivera Antića, u kojoj su navedeni podaci maloletnog lica, a čija je sadržina objavljena 21.02.2022. godine na društvenim mrežama, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti sprovešće postupak nadzora, kako bi utvrdio činjenično stanje i eventualno preduzeo mere iz svoje nadležnosti.

Poverenik apeluje da se sa podacima o ličnosti maloletnih lica mora postupati sa posebnom pažnjom, posebno u situacijama kada ista lica mogu biti žrtve nasilja.

Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite

podataka o ličnosti

na dan 28.4.2022.

U PROCEDURI: 2.888

OBRAĐENO: 112.348

Opširnije...