POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

  

Initiativa 2020 

Na sastanku Inicijative 2020. istaknuta je neophodnost postojanja samostalnih i nezavisnih državnih organa i obezbeđivanje njihovog nesmetanog rada

Druga regionalna Konferencija Inicijative 2020, udruženja koje okuplja nezavisne organe iz zemalja regiona koje se bave zaštitom prava na pristup informacijama od javnog značaja, održana je na Bledu od 3. do 5. oktobra 2021. godine.  Svrha udruženja je saradnja i razmena iskustava i prakse, kao i promocija i zaštita prava na pristup informacijama.

Forum 30 9 21 Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti juče je, u saradnji sa Projektom za odgovornu vlast Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), organizovao onlajn Forum o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja – „Dostupnost informacija iz javnotužilačkih i sudskih postupaka“ u nameri da se ukaže na značaj transparentnog rada sudova i tužilaštva. Cilj Foruma je da se bliže objasni ;javnosti koja su to njihova prava kod ove vrste postupaka, koje informacije građani na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja mogu dobiti u sudskim postupcima, a koje ne.

1  „Ovaj dan se obeležava u iščekivanju usvajanja Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koji bi trebalo da dovede do lakšeg, većeg i efikasnijeg ostvarivanja ovog prava“, poručio je danas poverenik Milan Marinović, povodom obeležavanja Međunarodnog dana prava javnosti da zna.

Institucija Poverenika bi usvajanjem ovih izmena i dopuna zakona, dobila pravo da zahteva od bilo kog organa vlasti u Srbiji uvid u informacije i traži dostavljanje svih dokumenata kojim bi utvrdila da li je došlo do prekršaja. Takođe, bilo bi sankcionisano „ćutanje uprave“ na podnet zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja izricanjem novčane kazne u fiksnom iznosu od strane Poverenika.

U skladu sa ovlašćenjem iz ;Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Poverenik je rešenjem od 23.08.2021. godine usvojio zahtev privrednog društva „ERNST & YOUNG“ d.o.o. Beograd-Novi Beograd i odobrio prva obavezujuća poslovna pravila- Politika za rukovaoce od 01.08.2021. godine. Zahtev privrednog društva „ERNST & YOUNG“ d.o.o. Beograd-Novi Beograd je ujedno bio i prvi zahtev za odobrenje obavezujućih poslovnih pravila koje je Poverenik primio u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

slika

Poverenik Milan Marinović i zamenica poverenika Sanja Unković sastali su se danas sa delegacijom Misije OEBS u Srbiji. Ovo je prva zvanična poseta Službi Poverenika novog šefa Misije OEBS-a u Srbiji, ambasadora Jana Bratua.

 Portal otvorenih podataka

Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite

podataka oličnosti

na dan 30.9.2021.

U PROCEDURI: 3.266

OBRAĐENO: 104.752

Opširnije...