Ovlašćena službena lica Poverenika - obaveštenje o elektronskom opštenju

 

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

"Sl.glasnik", br. 18/2016
Javno dostavljanje
Član 78.

(1) Javno dostavljanje vrši se:

1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
3) u drugim slučajevima određenim zakonom.

(2) Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

(3) Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dana 27.5.2020. godine objavljuje Akt br.071-01-1462/2018-03 od 23.10.2019. godine jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument: 071-01-1462/2018-03

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dana 14.4.2020. godine objavljuje Akt br.072-04-1096/2020-07 od 10.4.2020. godine jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument072-04-1096/2020-07

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dana 6.4.2020. godine objavljuje Akt br.072-21-754/2020-07 od 11.3.2020. godine jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument: 072-21-754/2020-07

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dana 25.3.2020. godine objavljuje Akt br.072-21-1077/2020-07 od 23.3.2020. godine jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument:072-21-1077/2020-07

Zbirni mesečni statistički podaci
iz oblasti dostupnosti informacijama
i zaštite podataka o ličnosti
na dan 31.5.2020.

U PROCEDURI: 3.337
OBRAĐENO: 90.777

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka