Ovlašćena službena lica Poverenika - obaveštenje o elektronskom opštenju

 

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

"Sl.glasnik", br. 18/2016
Javno dostavljanje
Član 78.

(1) Javno dostavljanje vrši se:

1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
3) u drugim slučajevima određenim zakonom.

(2) Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

(3) Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dana 21.1.2020. godine objavljuje Rešenje br.071-01-3397/2018-03 od 25.11.2019. godine jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument:;071-01-3397/2018-03

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dana 21.1.2020. godine objavljuje Rešenje br.071-01-3396/2018-03 od 25.11.2019. godine jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument: 071-01-3396/2018-03

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dana 8.1.2020. godine objavljuje Akt br.072-21-3240/2019-07 od 20.12.2019. godine jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument:072-21-3240/2019-07

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dana 27.12.2019. godine objavljuje Zaključak br.071-01-3933/2018-03 od 12.11.2019. godine jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument:: 071-01-3933/2018-03

Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti na dan 31.12.2019. U PROCEDURI: 3.325 OBRAĐENO: 86.696

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka