ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

"Sl.glasnik", br. 18/2016
Javno dostavljanje
Član 78.

(1) Javno dostavljanje vrši se:

1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
3) u drugim slučajevima određenim zakonom.

(2) Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

(3) Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.

 

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dana 17.5.2019. godine objavljuje zaključak br. 071-01-4124//2017-03 od 1.4.2019. godine jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument 071-01-4124/2017-03

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dana 17.5.2019. godine objavljuje Akt br. 071-01-3604//2017-03 od 19.3.2019. godine jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument 071-01-3604/2017-03

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана; 23.4.2019. године објављује Решење бр.071-01-3698/2017-03 oд 9.4.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ 071-01-3698/2017-03

Упознајте Повереника

Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti na dan 30.4.2019. U PROCEDURI: 3.450 OBRAĐENO: 77.518

Opširnije...
Portal otvorenih podataka