ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

"Sl.glasnik", br. 18/2016
Javno dostavljanje
Član 78.

(1) Javno dostavljanje vrši se:

1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
3) u drugim slučajevima određenim zakonom.

(2) Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

(3) Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.

 

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dana 4.1.2019. godine objavljuje Zaključak br. 071-01-2463/2017-03 od 23.11.2018. godine jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument br.. 071-01-2463/2017-03

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dana 27.12.2018. godine objavljuje Službenu belešku br. 072-03-7278/2018-05 od 26.12.2018. godine jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument br. 072-03-7278/2018-05

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dana 27.12.2018. godine objavljuje Službenu belešku br. 072-03-5847/2018-05 od 21.12.2018. godine jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument 072-03-5847/2018-05

Упознајте Повереника

Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti na dan 31.12.2018. U PROCEDURI: 3.341 OBRAĐENO: 72.623

Opširnije...
Portal otvorenih podataka