Ovlašćena službena lica Poverenika - obaveštenje o elektronskom opštenju

 

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

"Sl.glasnik", br. 18/2016
Javno dostavljanje
Član 78.

(1) Javno dostavljanje vrši se:

1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
3) u drugim slučajevima određenim zakonom.

(2) Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

(3) Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dana 14.5.2021. godine objavljuje Rešenje br. 071-01-2152/2020-03 od; 23.11.2020. godine jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument: 071-01-2152/2020-03

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dana 6.5.2021. godine objavljuje Rešenje br. 071-01-2957/2020-03 od 6.4.2021. godine jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument: 071-01-2957/2020-03

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dana 6.5.2021. godine objavljuje Zaključak br. 071-01-3036/2019-03 od 13.1.2021. godine jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument: 071-01-3036/2019-03

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dana 29.4.2021. godine objavljuje Rešenje br. 071-01-5059/2019-03 od 6.4.2021. godine jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument:071-01-5059/2019-03

 Portal otvorenih podataka

Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacijama i zaštite podataka o ličnosti

na dan 30.4.2021.
U PROCEDURI: 3.535
OBRAĐENO: 100.308

Opširnije...