Ovlašćena službena lica Poverenika - obaveštenje o elektronskom opštenju

 

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

"Sl.glasnik", br. 18/2016
Javno dostavljanje
Član 78.

(1) Javno dostavljanje vrši se:

1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
3) u drugim slučajevima određenim zakonom.

(2) Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

(3) Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dana 23.2.2021. godine objavljuje rešenje br. 071-01-2384/2019-03 od 08.12.2020. godine jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

071-01-2384/2019-03

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dana 9.2.2021. godine objavljuje rešenje br. 071-01-2461/2020-03 od 30.10.2020. godine jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument 071-01-2461/2020-03

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dana 8.2.2021. godine objavljuje Akt br. 071-01-4055/2020-03 od 30.12.2020. godine jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument: 071-01-4055/2020-03

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dana 8.2.2021. godine objavljuje Akt br. 071-01-4054/2020-03 od 30.12.2020. godine jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument: 071-01-4054/2020-03

 Portal otvorenih podataka

Zbirni mesečni statistički
podaci
 iz oblasti dostupnosti
informacijama
 i zaštite
podataka
 o ličnosti

na dan 31.1.2021.
U PROCEDURI: 3.405
OBRAĐENO: 97.105

Opširnije...