ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

"Sl.glasnik", br. 18/2016
Javno dostavljanje
Član 78.

(1) Javno dostavljanje vrši se:

1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
3) u drugim slučajevima određenim zakonom.

(2) Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

(3) Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.

 

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dana 08.07.2019. godine objavljuje акт br. 071-01-322/2018-03 od  01.07.2019.godine jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.
 
Preuzmite dokument: 071-01-322/2018-03

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dana 03.07.2019. godine objavljuje акт br. 072-04-6888/2018-07 od  13.05.2019. godine jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.
 
Preuzmite dokument:072-04-6888/2018-07

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dana 28.5.2019. godine objavljuje zaključak br. 071-01-2698//2017-03 od 27.11.2018. godine jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.
 
Preuzmite dokument: 071-01-2698/2017-03

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dana 28.5.2019. godine objavljuje zaključak br. 071-01-2697//2017-03 od 27.11.2018. godine jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzite dokument: 071-01-2697/2017-03

Упознајте Повереника

Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti na dan 28.6.2019. U PROCEDURI: 3.542 OBRAĐENO: 79.002

Opširnije...
Portal otvorenih podataka