POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Ovlašćena službena lica Poverenika - obaveštenje o elektronskom opštenju

 

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

"Sl.glasnik", br. 18/2016
Javno dostavljanje
Član 78.

(1) Javno dostavljanje vrši se:

1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
3) u drugim slučajevima određenim zakonom.

(2) Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

(3) Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.

 

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dana 9.5.2022. godine objavljuje Akt br. 071-01-658/2022-03 od 28.4.2022. godine, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument: 071-01-658/2022-03 

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dana 4.5.2022. godine objavljuje Akt br. 071-01-1437/2021-03 od 15.4.2022. godine, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument071-01-1437/2021-03

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dana 4.5.2022. godine objavljuje Rešenje br. 071-01-1441/2021-03 od 14.4.2022. godine, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument071-01-1441/2021-03

Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite

podataka o ličnosti

na dan 28.4.2022.

U PROCEDURI: 2.888

OBRAĐENO: 112.348

Opširnije...