Ovlašćena službena lica Poverenika - obaveštenje o elektronskom opštenju

 

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

"Sl.glasnik", br. 18/2016
Javno dostavljanje
Član 78.

(1) Javno dostavljanje vrši se:

1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
3) u drugim slučajevima određenim zakonom.

(2) Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

(3) Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dana 9. 7. 2020. godine objavljuje Zaključak  br. 071-01-4097/2018-03 od 25.6.2020. godine jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument: 071-01-4097/2018-03

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dana 8. 7. 2020. godine objavljuje Rešenje br..071-01-1910/2018-03 od 22.7.2019. godine jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument:071-01-1910/2018-03

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dana 8. 7. 2020. godine objavljuje Rešenje br..071-01-728/2018-03 od 12.6.2019. godine jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument:: 071-01-728/2018-03

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dana 3.7.2020. godine objavljuje Zaključak br.071-01-3822/2018-03 od 9.6.2020. godine jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument;071-01-3822/2018-03

Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite

podataka o ličnosti

na dan 30.6.2020.

U PROCEDURI: 3.337

OBRAĐENO: 90.777

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka