Ovlašćena službena lica Poverenika - obaveštenje o elektronskom opštenju

 

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

"Sl.glasnik", br. 18/2016
Javno dostavljanje
Član 78.

(1) Javno dostavljanje vrši se:

1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
3) u drugim slučajevima određenim zakonom.

(2) Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

(3) Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.

Na osnovu člana 78. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje),

OBAVEŠTAVA SE

Dimković Goran da uvid u obrazloženje rešenja br. 071-01-1534/2018-03 od 08.10.2019. godine može izvršiti u pisarnici Službe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ul. Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dana 21.10.2019. godine objavljuje akt br. 071-01-1772/2018-03 od 05.09.2019. godine jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.
 

Preuzmite dokument 071-01-1772/2018-03

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dana 21.10.2019. godine objavljuje akt br. 071-01-1770/2018-03 od 11.09.2019. godine jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.
 

Preuzmite dokument  071-01-1770/2018-03

 Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti na dan 31.10.2019. U PROCEDURI: 3.959 OBRAĐENO: 82.810

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka