Ovlašćena službena lica Poverenika - obaveštenje o elektronskom opštenju

 

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

"Sl.glasnik", br. 18/2016
Javno dostavljanje
Član 78.

(1) Javno dostavljanje vrši se:

1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
3) u drugim slučajevima određenim zakonom.

(2) Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

(3) Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dana 31.8.2020. godine objavljuje Rešenje br..071-01-3037/2018-03 od 26.6.2020. godine jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument: 071-01-3037/2018-03

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dana 28.8.2020. godine objavljuje Akt br. 071-06-2259/2020-03 od 14.8.2020. godine jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument071-06-2259/2020-03

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dana 28.8.2020. godine objavljuje Akt br.071-06-1909/2020-03 od 17.7.2020. godine jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument071-06-1909/2020-03

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dana 26.8.2020. godine objavljuje Rešenje br..071-01-390/2019-03 od 28.7.2020. godine jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument: 071-01-390/2019-03

Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite podataka

o ličnosti

na dan 31.8.2020.

U PROCEDURI: 3.232

OBRAĐENO: 93.288

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka